Hobby 2001

18:16,
 

512 000
Hobby
2001
/

Hobby 2001

!!!
, !!!
!!!

!!!- , https://youtu.be/yvfywODsnm4

, !!!!

6.2 *2 , ,1150 , , , , , , , : , , , , , , 3+2, , , , , , , , !!!

1150

1350
, B E?

B , :

) 750 + B. 750 , .

) 750 , , ( + ) 3500
!!!


!
, ( 82))), ,

 

  •   18 2015
 
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001
Hobby.  2001

2531
522 000
229
522 000
5735
522 000
747
499 000

Hobby, →

 
?
67373323